Back to All Events

Parallel Self


Parallel Self 

Lello//Anell 

Jørgen Craig Lello & Tobias Arnell

Exhibition period 12.10.2012 - 25.10.2012
TM51 (Thorvald Meyers gate 51)

TM51 er meget glade over å invitere til en utstilling med nye verk av kunstnerduoen LELLO// ARNELL. Jørgen Craig Lello & Tobias Arnell har samarbeidet siden 2003 og benytter seg av logisk brutte tankerekker, falsk forklaring og fiksjonelle scenarier i sin utforskning av hvordan verden fortolkes og forstås. 

Utstillingen PARALLEL SELF videreføres deres undersøkelser av Verdensbildet. Dette begrepet har en sentral plass i duoens arbeid, og deres bearbeidelse av ideer om hvordan verdensbildet former individet og samfunnet tar form som en broket narrativ der rollene som regissør, forfatter, analytiker og hovedperson skifter mellom kunstnerne, betrakteren og tenkte rollefigurer. 

Utstillingen har ikke tatt form uten en viss problematisering av Modernismens rolle i utformingen av vårt verdensbilde innen kunst, arkitektur, design og i samfunnet forøvrig. Det ligger en drivende ambivalens overfor den samfunnskonstruksjon som Modernismen har satt sammen, og verkenes referanse til denne pendler mellom hyllest og avsky. 

Paradokset som eksisterer mellom det høyt rasjonelle i modernistisk arkitektur og design og den modernistiske kunstens dragning mot det mystisistiske og “primitive” stiger også frem i LELLO//ARNELLs arbeider. Det ligger en latens for et stadig og syrlig blikk mot ideen om det tidlige mennesket som en kilde til dypere eller mer ekte kunnskap i motsetning til det samtidige menneske som fortapt i en verden det ikke forstår. 

Et godt eksempel på denne sammenstillingen er maleriserien Anthropométrie, der kunstnerne har brukt en Eames DSR spisestuestol som “pensel”, og gjennom en kaotisk dans har stolen rullet omkring på lerretet. Gjennom teknikken og tittelen gjør de honnør til Yves Klein, som gjerne gjorde sine Antrhopométries ved hjelp av kvinnelige modeller. Antropometri er målinger av menneskekroppens proporsjoner, og i motsetning til Kleins klarblå ny-realisme knytter LELLO//ARNELLs sorte, snirklende strek seg nærmere mot 1800-tallets langt mørkere skallemålinger. Dette dunkle kapitlet i kvasivitenskapen legger grunnlaget for tanker rundt en nesten sjamanistisk bruk av maleriet - automatic painting om man vil - som et opphav til en skjult, primal kunnskap om mennesket. 

LELLO//ARNELL har i løpet av de siste årene vært stilt ut bredt både i Norge og utenlands. I tillegg til en lang rekke separatutstillinger har de deltatt på mønstringer som Norsk Skulpturbiennale og Lights On på Astrup Fearnely Museet. De har stilt ut i USA, Spania, Frankrike, Storbritannia, Belgia, Sverige og Slovenia og er blitt innkjøpt av en rekke offentlige og private samlinger, som Astrup Fearnley samlingen, Sørlandets Kunstmuseum, Region Skånes kunstsamling, Centre for Graphic Art i Ljubljana og Statoils kunstsamling. 

LELLO//ARNELL er også aktuelle med utstillingen To Be With Art Is All We Ask ved Astrup Fearnley Museet. 

Earlier Event: September 22
Dim Sum & Leftovers
Later Event: October 26
Cave In