Back to All Events

Pelikan


  • TM51 51 Thorvald Meyers gate Oslo, Oslo, 0555 Norway (map)

Pelikan
Liv Tandrevold Eriksen

TM51 (Thorvald Meyers gate 51)
TM51 Window Gallery (Fridtjof Nansens plass 6)
TM51 INFILL (Parkveien 5)
12. November -  13. Desember 2015

Åpner torsdag 12. november kl. 19.00 på TM51 i Thorvald Meyers gate 51. 

TM51 er glade for å presentere Liv Tandrevold Eriksens første separatutstilling Pelikan ved galleriet. Utstillingen består av nye malerier, tegninger og skulptur i papir fordelt på galleriets tre visningssteder: TM51 i Thorvald Meyers gate 51, TM51 Window Gallery på Fridtjof Nansens plass 6 og TM51 Infill i Parkveien 5.

Tegning er utgangspunktet for Tandrevold Eriksens kunstneriske arbeid. Fra et figurativt utrykk har Tandrevold Eriksen gradvis arbeidet mot abstraksjon gjennom å overføre de formale egenskapene fra tegning til maleri og skulptur. Tegnepapiret har blitt skulpturer hvor papiret farges, brettes og foldes til tredimensjonale former. Behandlingen gir en nærmest marmorert overflate med linjer som blir utgangspunkt for maleriene. Tradisjonelt har tegning vært å regne som et forberedende stadie til maleri og skulptur. Tandrevold Eriksen reverserer prosessen, men bevarer de formale grepene fra tegningen; streken, linjen og papiret, som utgangspunkt. 

Utstillingen Pelikan på TM51 består av en rekke nye malerier med komplekse konstellasjoner av flyktige strøk. Tandrevold Eriksen bruker streken som virkemiddel for å fremkalle dynamikken mellom tegningen og maleriet. De tilsynelatende tilfeldige komposisjonene av linjer med transparente farger, eksisterer i balanse mellom raske strøk og analytisk presisjon. Maleriene blir igjen møysommelig opptegnet i et digitalt tegneprogram, hvor hvert strøk registreres til tegningen er en presis kopi av det opprinnelige maleriet. På samme måte overføres formene fra skulptur og maleri over til pennetegninger gjort for hånd, punkt for punkt. På TM51 Window Gallery vises en serie malerier hvor Tandrevold Eriksen har tegnet opp sporene av selve maleprosessen på lerretet.

Liv Tandrevold Eriksen (f.1976) arbeider med tegning, maleri og skulptur. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for farge. Høsten 2015 deltok hun på utstillingen Hvordan lage en hage? ved Stavanger Kunstmuseum i forbindelse med museets Frida Hansen retrospektiv. Tandrevold Eriksen har hatt separatutstillinger ved Tegneforbundet, Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening og Galleri Gann. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Statens Kunstråd i Sverige og ble nominert til Carnegie Art Award i 2008.


 


Pelican

TM51 is pleased to present Liv Tandrevold Eriksen´s first solo exhibition, Pelican (Pelikan). The exhibition consists of new paintings, drawings, and paper sculptures displayed at the gallery's three locations: TM51 Thorvald Meyers gate 51, TM51 Window Gallery on Fridtjof Nansens plass 6, and TM51 Infill on Parkveien 5.

Drawing is the starting point for Tandrevold Eriksen´s artistic work. Beginning with a figurative expression, Tandrevold Eriksen progressively works towards abstraction through transferring the formal properties from drawing to painting and sculpture. Drawing paper becomes sculpture as it is colored, folded, and arranged into three-dimensional shapes.

This treatment creates an almost marbled surface; the fine details of which become the basis for her paintings. While drawing has traditionally been regarded as a preliminary stage to painting and sculpture, Tandrevold Eriksen reverses the process, but preserves the formal devices of gesture, line, and surface as the starting point.

The exhibition, Pelican, at TM51 consists of a series of new paintings based on the complex constellations of volatile regions. Tandrevold Eriksen uses the line as an instrument to evoke the dynamics between drawing and painting. The seemingly random compositions of lines are painted directly onto the canvas in transparent layers of color, existing as a balance between quick strokes and analytical precision. The paintings are laboriously plotted in a digital drawing program, where each stroke is recorded onto a virtual schematic as a precise replica of the original painting.

TM51 Window Gallery showcases a series of paintings in which Tandrevold Eriksen uses clear pencil marks to outline the ridges and strokes made during the process of painting canvas.

Liv Tandrevold Eriksen (b.1976) works in drawing, painting, and sculpture. She studied at the Art Academy in Oslo´s Institute of Colour. In autumn, 2015, she participated in the exhibition How to make a garden? at Stavanger Art Museum in conjunction with the museum's Frida Hansen retrospective. Tandrevold Eriksen has had solo exhibitions at Tegneforbundet , Kunstnerforbundet, Oslo Art Society and Galleri Gann. Her work is included in the Norwegian Council for Cultural Affairs collection as well as the Swedish Arts Councils Collection. She was nominated for the Carnegie Art Award in 2008. 


 

Earlier Event: October 14
Brekekekex-koax-koax
Later Event: February 2
VÅRSALONG