Back to All Events

Ingrid Toogood


Lauv du er
Ingrid Toogood

TM51 (Thorvald Meyers gate 51)
TM51 Infill (Parkveien 5)
10. mars - 10. april 2016

Åpning torsdag 10. mars kl. 19.00, TM51 Thorvald Meyers gate 51

TM51 er glad for å kunne presentere Ingrid Toogoods første separatutstilling i galleriet. Toogood jobber med maleri og er opptatt av å utforske maleriske egenskaper. Gjennom å jobbe med rom, illusjon og speileffekter utfordrer hun den todimensjonale lerretsflaten. Hennes bruk av realistiske detaljer, skyggelegging og dype fargeflater skaper optiske illusjoner basert på tredimensjonale motiver. Denne illusjonen brytes igjen ved at hun understreker flatheten til lerretene.

På nakne lerretsoverflater tar penselstrøk formen av skygger som flyktig danser over lerretet. I andre arbeider består overflatene av dype og atmosfæriske plan som skaper inntrykk av utsikt, større rom for betrakteren til å bevege blikket inn i, som når blikket forsvinner i en horisont ved solnedgang. I Lauv du er viser Toogood en serie malerier med referanser til døgnets ulike stemningsmodus. De abstrakte overflatene får kontrast av realistiske detaljer fra vanitas-maleri, inspirert av trompe-l’oeil stilleben.

Toogood er opptatt av å utforske maleriet som medium og spille med maleriets forhold til kunsthistorien. De utradisjonelle materialvalgene, som ofte innebærer å male på glass, speil og tekstil, og presentasjonen av maleriene spiller på ønske om å skape en utfordring til betrakteren i hvordan vi forholder oss til den todimensjonale lerretsflaten – og derav, hvordan vi ser på maleriet.

Ingrid Toogood (f.1976) har hatt separatutstilling på Kristiansand Kunsthall (2015) og de siste årene på SOFT, Galleri Gann, Kino Kino, Tromsø og Rogaland Kunstforening. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Stavanger Kunstmuseum og Sogn og Fjordane Kunstmuseum og har flere ganger deltatt på Høstutstillingen og Tegnebiennalen. Arbeidene hennes finnes i flere samlinger, blant annet Universitetet i Oslo, Statoils kunstsamling og Globale Maritime. 

 

 

TM51 is pleased to present Ingrid Toogood’s first solo show with the gallery, Lauv du er, opening at Thorvald Meyers gate 51 on March 10, 2016.

 

Ingrid Toogood is known for her painting and her explorations of the conventional qualities of the medium. By working with composition, illusion, and reflections she challenges the two-dimensional canvas surface. Her use of realistic detail, shading and deep color-planes create optical illusions of three-dimensional subjects and space. She often breaks these illusions by emphasizing the flatness of the canvas.

On bare canvas, brushstrokes are given illusionistic form by painted shadows that dance across the surface. In other works, she creates deep, atmospheric planes that create the appearance of a larger room for the viewer's gaze to disappear into as if scanning the horizon at sunset. It is through these skillful techniques that Toogood's paintings come together to create the illusion of a new, larger space for the viewer to inhabit; a new dimension of light and air.

Lauv du er contains a new, large series of paintings that reference the moods evoked by different times of day. The abstract surfaces are contrasted with realistic painted details from Vanitas traditions, inspired by trompe-l’oeil still life.

Toogood is interested in exploring painting as a medium and playing with painting's role in art history. Her unconventional material choices, which often include glass, mirrors, and textiles, and her unique installations of the paintings attempt to challenge how we relate to the two-dimensional canvas, and by extension, how we look at painting.

Ingrid Toogood (b. 1976), has had a recent solo exhibition at Kristiandsand Kunsthall (2015), and previously shown at SOFT, Galleri Gann, Kino Kino, and Tromsø and Rogaland Art Societies. She has participated at numerous group exhibitions at various institutions such as the Stavanger Kunstmuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Høstustillingen and The Oslo Drawing Biennale. Her work is included in several well-known collections, including The University of Oslo, Statoil, and Global Maritime.

 

 

Earlier Event: February 2
VÅRSALONG
Later Event: April 1
Hommage à David Bowie (1947-2016)