Back to All Events

Group show: Ole Martin Lund Bø, Ingrid Toogood and Gunnhild Torgersen


  • TM51 Window Gallery 6 Fridtjof Nansens Plass Oslo, Oslo, 0160 Norway (map)

Ole Martin Lund Bø, Ingrid Toogood
og Gunnhild Torgersen

TM51 Window Gallery, Fridtjof Nansen plass 6
24. april 15 - 28. juni 2015


TM51 er glad for å kunne presentere en gruppeutstilling med Ole Martin Lund Bø, Ingrid Toogood og Gunnhild Torgersen på TM51 Window Gallery Fridtjof Nansen plass 6. Utstillingen tar utgangspunkt i en undersøkelse av maleriets materialitet. Hva er premissene for et maleri? Hvordan kan man undersøke maleriets betingelser i form av overflate, billedrom og spor? Utstillingen søker å skape sammenstillinger og kontraster mellom arbeider som på hver sin måte reflekterer rundt billedproduksjon i et minimalt og abstrahert og uttrykk, hvor selve materialiteten i verkene tydelig eksponeres.

Toogoods store malerier utforsker en fragmentert illusjonisme i dynamikken mellom overflate og romlighet, hvor hun undersøker betingelsene for illusorisk rom og dybde i lerretsflaten. Utstillingen omfatter malerier av Toogood utført på både glass og på lerret. I Lund Bøs arbeider er illusjonen redusert til det minimale. Verkene er nedstrippet til grunnleggende bestanddeler, motiv redusert til spor av handling, et ekstrahert avtrykk av den maleriske prosessen. Gunnhild Torgersens skulpturer består av betong støpt i gamle papirpresser. Torgersen praksis retter seg mot materielle transformasjoner:  i dette tilfellet papirmassen fra romaner oppmalt og gjenskapt som skulpturelle former. Resultatet av denne prosessen er billedflater som er fremstilt gjennom prosessuell transformasjon, fremfor gester utført på en overflate. 

Ole Martin Lund Bø (f.1973) har hatt stor utstillingsaktivitet i Norge og internasjonalt med flere separatutstillinger i både Oslo, Stavanger, Berlin og New York. Lund Bø er kjøpt inn av en rekke samlinger, blant annet Statoils kunstsamling og Kulturrådet.

Ingrid Toogood(f.1976) hadde nylig separatutstilling ved Kristiansand Kunsthall. Hennes arbeider finnes i flere samlinger, blant annet Universitetet i Oslo og Statoils kunstsamling.

Gunnhild Torgersen (f.1985) har i det senere hatt flere separatutstillinger i både Oslo, Bergen og Malmö i tillegg til å ha deltatt på en rekke større gruppeutstillinger.

Galleri TM51: Thorvald Meyersgate 51 0555 Oslo.
TM51 Window Gallery: Fridtjof Nansen plass 6, Oslo, Åpent på forespørsel
TM51 Infill: Parkveien 5, Oslo. Tlf.: +47 92223068.
info@TM51.no, www.tm51.no

 

Earlier Event: November 20
Knust Kosmos