Back to All Events

Inhuman Nature


Christian Houge
InHuman Nature

Åpning: Torsdag 1. desember, kl. 19.00 – 21.00
TM51, Thorvald Meyers gate 51

TM51 Main Gallery (Thorvald Meyersgate 51)
TM51 Window Gallery (Fritjof Nansens plass 6)
TM51 Infill (Parkveien 5)
1. desember – 18. desember 2016

Med utgangspunkt i ønsket om å koble Kosmos til Jorden inviterer Christian Houge betrakteren til å søke etter det ukjente i nye horisonter. Inhuman Nature reflekterer både menneskets iboende utforskertrang, så vel som det faktum at denne delen av naturen går langt utover vår forståelse og minner oss på våre egne spor i et område hvor menneskeheten kanskje er fundamentalt uvelkommen.  

Sjeldne NASA fotografier fra tidlige månelandinger på 70-tallet, har blitt integrert i 3-dimensjonale geometriske landskap. Disse er håndtegnet med utgangspunkt i den massive isbreen, Svartisen og er satt i opposisjon til ukjente horisonter. Geometri er byggesteinene for all natur, inkludert det organiske mennesket. Vi har en større tilknytning til naturen enn det vi gjennom kulturen vedkjenner oss. Da den Holocene epoken gikk over til den Anthropocene ved midten av det 20. århundret, mistet mennesket sin superstruktur. Det er dette tapet av miljø og forankring Houge kommenterer og problematiserer i denne utstillingen.

I Houges arbeid finner vi en kvelende stillhet som sidestilles med menneskehetens egen utforskning av det ukjente. Ekstreme makrofotografier av mineraler i stilleben symboliserer det ytres motsetning. Disse sjeldne mineralene viser naturens geometri i mikro/makro perspektiv hvor opptil hundre bilder er satt sammen til ett.

Christian Houge har alltid utforsket relasjonen og konflikten mellom moderne kultur og natur. Hans fotoserier er innstilt til den prestisjetunge fotoprisen for bærekraft, Prix Pictet. Han har stilt ut sine arbeider i utstillinger og ved gallerier, både nasjonalt og internasjonalt bla. i Hosfelt Gallery i New York og San Francisco, en nylig to års museumsturne i Kina, visning av film og installasjon i museer bl.a.Whatcom (Museum of Washington) og Johnson Museum of Art. Dette sammen med foredragsvirksomhet og publikasjoner har bidratt til å vise kunstnerens arbeid til et større publikum.

Utstillingen Inhuman Nature av Christian Houge blir offiseielt åpnet ved Galleri TM51s hovedgalleri i Thorvald Meyersgate 51, Torsdag 1. Desember kl. 19.00 – 21.00. Utstillingen Inhuman Nature presenteres på alle tre visningsstedene til galleri TM51, I Thorvald Meyersgate 51, Parkveien 5 og Fridtjof Nansens plass 6 ved Rådhuset.