Knust Kosmos


Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry

Åpning ved TM51, Thorvald Meyers gate 51
20. november 2014, kl.18.00
20. november - 14. desember 2014

Utstillingen Knust kosmos er basert på to ideer fra kunstnernes side. Den første ideen er at et kunstverk som er bearbeidet gjennom mange år, klart definert, bestemmer seg for å plutselig bli til noe ganske annet enn definisjonen tilsier. I dette tilfellet heter verket K.Y.S og var en båt bygd på fantasifulle ideer om offentlig kunst og frihet innen arkitektur, design og byggeteknikk.

De to kunstnerne Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry kom i 2004 på forsiden av nesten alle tyske aviser da de sammen entret skulpturfestivalen i Münster i sin hjemmebygde farkost K.Y.S. Fartøyet er laget av søppel og skrot de har samlet og satt sammen. Bokstavene K.Y.S. stod for kjærlighet, ydmykhet og smerte. Det var en katamaran verden aldri har sett maken til. Tanken til kunstnerne var å komme uinvitert til skulpturmønstringen, som en blanding av performance og skulptur og ta del i debatten rundt kunst i offentlige rom, som festivalen hadde som tema. De kom aldri i dialog med kunstklikken, men fikk i stedet en enorm oppslutning og kontakt med publikum.

Den andre ideen handler om at noe blir sprengt i sakte film. Når noe eksploderer så slynges partikler utover. Ekspansjon basert på eksplosjon. Pirolt og Perry ønsker at denne eksplosjonen aldri skal ta slutt, at den skal være én lang evigekspanderende eksplosjon. Etter en farefull hjemferd over havet, leier kunstnerne inn ett helikopter som heiser K.Y.S. hundre meter opp i luften, før farkosten slippes ned og knuses i tusen knas. Fragmentene av den knuste farkosten, resirkuleres og blir brukt som materie til malerier og skulpturer. Eventyret med farkosten K.Y.S sin ferd er fortsatt ikke fullendt, da fragmentene av den eksplosive ødeleggelsen fortsetter å spres ut i verden gjennom galleri TM51 som viser og selger verkene. Kunstnerne beskriver verkene som en estetisert blanding av action painting, abstrakt ekspresjonisme og antropologi. Hver av disse delene er håndplukket av kunstnerne, basert på delenes teksturelle og kompositoriske egenskaper.

Prosjektet presenteres her i sin helhet med malerier og visning av dokumentarfilmen En drøm til havs, som forteller den over 10 år lange fortellingen om prosjektet. Filmen er produsert av Kristian Mosvold og Substans Film AS.

Shattered Cosmos


Erik Pirolt and Trond Nicholas Perry

Opening at TM51, Thorvald Meyers gate 51
20th September 2014, 6pm
20th September - 14th December 2014

Knust Kosmos (Shattered Cosmos) is based on two central ideas from the artists Erik Pirolt and Trond Nicholas Perry. Firstly that after a work is clearly defined it can be perfected over many years until it suddenly decides to contradict this very definition - and thus also its initial framework. The second idea is about the artists’ ability to control the speed of an explosion through exhibition and media. Following this set of ideas the artists built a boat, which would conceptually find its roots in an imaginative discourse on public art and freedom within architecture. It was named K.Y.S., after Kjærlighet (love), Ydmykhet (humility), and Smerte (pain).

Pirolt and Perry constructed K.Y.S. from scraps and junk and sailed it to the perimeter of a sculpture festival (2004) in Münster, Germany. It was a catamaran the world had never seen before and it appeared in nearly every national newspaper in Germany. It was a combination of sculpture and performance, as they intentionally arrived uninvited to the festival. Their hope was to take part in the community’s debate around art in public space. Formally, they never got this opportunity, but Pirolt and Perry obtained massive support and contact with the audience nonetheless.

After their return, Pirolt and Perry transformed the K.Y.S. catamaran by exploding it. They extend the building, the sailing, and the exploding of their boat in this exhibition.

 

Into the Rabbit Hole


Erik Pirolt

What is an artist's raison d'être? Any artist should be reflecting on this at least once, preferably on several stages in his life. Erik Pirolt is immersed in this question, which seems to be his north and south, riding on a vision of radical freedom which constantly leads him astray; to absurd sidetracks, megalomane projects and pure slapstick. A vision that eventually might incorporate its own destruction.