Current and Upcoming Exhibitions


TM51 Window Gallery (Fritjof Nansens plass 6)
 

Aleksander Stav - Ota Benga

 

TM51 er glad for å presentere den andre separatutstillingen med Aleksander Stav på galleriet. En skulpturgruppe som forteller om pygmeen Ota Benga, flere flodhestkalver i støpt epoksy og stiliserte fugler i bur, er blant verkene Stav viser i utstillingen Ota Benga.

Sentralt for Stavs kunstneriske undersøkelse er hvordan mennesket omformer sin forståelse av naturen, gjennom sin oppdagelse av den. Stav beskriver de negative konsekvensene av kolonisering og kontroll av den ville naturen gjennom historiske eksempler: den inhumane behandlingen av Benga, som del av verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere Bronx Zoo, viser hvordan den grusomme umenneskeliggjøringen utøves på noen som er dømt til å være utenfor den vestlige normativiten.

Stav viser at menneskets gjentagende forsøk på å homogenisere, gjennom å ta «eksemplarer» fra deres opprinnelige kontekst og forandre dem til noe annet for underholdningens skyld, har en historisk kontekst. Fra kolonitidens eksotisering av den andre, utnyttelse og kontroll av den ville naturen, til vår samtids former for kontroll, med besjeling, forenkling og fremmedgjøring av søte dyr på Youtube. 

I Ota Benga presenterer Stav et univers hvor denne dobbeltheten tar form gjennom et lekent, surrealistisk og forskjønnet formspråk. Stav vil gjenskape menneskets første møte med den eksotiske naturen, preget av entusiasme og nysgjerrighet og samtidig problematisere hvordan vår presentasjon og fremstilling av naturen tar oss lenger fra det opprinnelige. Menneskets transformasjon av naturen overskrider det virkelige til en mer fantasifull, kunstig verden, hvor det autentiske forsvinner.

Stav jobber hovedsakelig med skulptur. Hans kunstneriske praksis utforsker berøringspunkter mellom natur og teknologi, og presenterer et menneskeskapt, kunstig, ofte idealisert konsept om naturen, en forskjøvet virkelighet. Denne virkeligheten forteller samtidig om en dyp melankoli og en kritikk av hvordan menneskets teknologiske fremskritt går på bekostning av naturen og vår nærhet til den. 

Aleksander Stav (f. 1983) fullførte sin mastergrad ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2009. Han har siden 2005 hatt flere utsmykninger, og hatt utstillinger både i Norge og i utlandet, blant annet på Noplace, Bergen Kunsthall og Armory Show i New York.