Current and Upcoming Exhibitions

 

ANNE SOPHIE LORANGE - EMPTY SPACES

Utstillingsperiode: 04. august - 20. august

TM51 Window Gallery, Fridtjof Nansen plass 6 og TM51 Infill, Parkveien 5

Utstillingene kan sees 24/7 på begge visningsstedene. Ønsker du å se maleriene på kloss hold, holder TM51 Window Gallery åpent søndag 13. august fra kl. 14.00 - 16.00. Velkommen! 

The moment of blindness ensures sight.

-Jaques Derrida

Grenseløst inn i rommets dybde; en horisont skimtes, en uendelig skillelinje mellom et sted hvor tankene vandrer inn i det usynlige underlaget og trer forsiktig frem inn i det synlige. Det er her i grenselandet mellom bevissthet og ubevissthet, et stort, uoversettelig språk vises, en strøm av spor, en rytme, rundt oss og innenfor oss. Maleriene utgjør en serie observasjoner om tilhørighet – til et sted og samtidig ingensteds; en meditasjon om noe utover oss selv, en oppløsning av grenser, som å forsvinne inn i et gjennomsiktig, åpent landskap, både flyktig og forbigående, men også uendelig og evig.

Det er i tomheten en finner spor av fravær og nærvær. Ekkoet en ikke kan høre, men fornemme fra en stillhet som dirrer i det fysiske nærværet, og vipper og balanserer forsiktig mellom nyansene av farger og linjer, mellom kaos og struktur, i et vekselspill mellom en naturlig fysisk verden og en usett verden. Det er en tilstand, en forbindelse mellom et immaterielt sted og det omkringliggende rommet.

What is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to hear more, to feel more.

-Susan Sontag
 


MORTEN VISKUM - KEISERENS NYE KLÆR (selvportrett 2017)

Utstillingsperiode: 24. august - 24. september

TM51 Window Gallery, Fridtjof Nansen plass 6

Morten Viskum (f. 1965) sine selvportretter har helt siden 2003 skapt oppmerksomhet og utgjort en vesentlig del av hans kunstneriske utforskning. I forkant av sin egen bursdag har Viskum hvert år reist til Paris for å lage en ny voks skulptur av seg selv. 

Her tar han i bruk sin egen kropp som utgangspunkt for en undersøkelse der kunstneren inntar mange ulike roller, gjerne knyttet opp til dagsaktuelle temaer innen religion, politikk og rystende hendelser i verden, ofte i den politiske satirens form. Det pågående prosjektet har i årenes løp vist ett mangfold av karakterer, nyskapende og originalt også i den idémessige tilnærmingen. Tidligere års selvportretter har inkludert både Jesus, transe, tigger, kunstsamler, bodybuilder, vitenskapsmann og Donald Trump. 

I år er utgangspunktet eventyret Keiserens nye klær fra 1837,  skrevet av den danske forfatteren H.C. Andersen. I eventyret hører vi om en keiser som blir forledet til å tro at han går rundt i klær av de vakreste stoffer, mens han i virkeligheten bare går rundt i undertøyet. En figur som er like aktuell 180 år senere.

Etter seks år med veterinær studier hoppet Morten Viskum av  profesjonsutdannelsen og bestemte seg for å bli kunstner isteden. Han  debuterte med Rotter/Oliven i 1995 og har siden den gang tiltrukket seg stor oppmerksomhet for sine installasjoner, objekter og malerier og performancer - alt mens han driver Vestfossen Kunstlaboratorium, et visningssted for samtidskunst i Buskerud. Viskum blir hyppig diskutert i den kulturelle pressen og har med sin allsidige produksjon og virke forandret samtidskunsten i Norge. 

Årets selvportrett har tittelen “Keiserens nye klær” og skal avdukes på TM51 Window Gallery ved Rådhuset torsdag 24. august.  Utstillingen inkluderer også triptych maleri « Hånden som aldri sluttet å male”.  Velkommen til utstillingsåpning på Fridtjof Nansens plass 6 torsdag 24. august fra kl. 18.00 - 20.00

Fotnote: I forbindelse med utstillingen vil Galleri TM51 Infill i Parkveien 5, vise hans selvportrett fra 2008, “The perfect sculpture” og Willas Contemporary viser The Collector ifm en utstilling med Rose Wylie, som Morten Viskum har kuratert. 

 


 

MORTEN VISKUM - THE PERFECT SCULPTURE (selvportrett 2008)

Utstillingsperiode: 24. august - 24. september

Galleri TM51 Infill, Parkveien 5